Faglig foredrag

INF5780 - Open source, open collaboration and innovation - Høst 2013

Leister, Wolfgang; Christophersen, Nils Damm

Publikasjonsdetaljer

Arrangement: Course at master / PhD level (Oslo)

Dato: 1. september 2013 –10. desember 2013

Arrangør: Universitetet i Oslo, Institutt for Informatikk