Faglig foredrag

Statistisk bearbeiding av inngangsdata og resultater, samt litt om trafikkmodeller

Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir

Publikasjonsdetaljer

Arrangement: Workshop om beslutningsstøtte for vinterdrift ()

Dato: 4. november 2014

Arrangør: Statens vegvesen, Vegdirektoratet