Statistisk bearbeiding av inngangsdata og resultater, samt litt om trafikkmodeller

  • Gunnhildur Högnadóttir Steinbakk

Publikasjonsdetaljer

  • Arrangement: Workshop om beslutningsstøtte for vinterdrift
  • Arrangør: Statens vegvesen, Vegdirektoratet