Faglig foredrag

Dataprosessering, dataassimilering og sammenkobling av observasjoner, statistikk og fysiske modeller

Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir

Publikasjonsdetaljer

Arrangement: Workshop i "Bruk av data i framtidig beslutningsstøtte: datakilder, datatyper, datamodeller og dataapplikasjoner" ()

Dato: 20. mai 2014

Arrangør: Statens vegvesen, Vegdirektoratet