Dataprosessering, dataassimilering og sammenkobling av observasjoner, statistikk og fysiske modeller

  • Gunnhildur Högnadóttir Steinbakk

Publikasjonsdetaljer

  • Arrangement: Workshop i "Bruk av data i framtidig beslutningsstøtte: datakilder, datatyper, datamodeller og dataapplikasjoner"
  • Arrangør: Statens vegvesen, Vegdirektoratet