Rapport

Benzodiazepinbruk over tid og risiko for doseeskalering: å starte med diazepam versus oxazepam

Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine; Skomedal, Tor

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/10/15

År: 2015