Rapport

Rangering av biologiske legemidlers effekt i revmatoid artritt-behandling – ett tillegg til SAMBA-notat 22/2014

Tvete, Ingunn Fride; Natvig, Bent; Gåsemyr, Jørund Inge; Meland, Nils; Røine, Marianne; Klemp, Marianne

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/13/2015

År: 2015