Rapport   2014

Olsen, Håvard Goodwin; Kolbjørnsen, Odd

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral Oslo

Utgave:

SAND/02/2014

Antall sider: 35