Rapport

Detailed analyses for Cohiba depth conversion on the Johan Sverdrup Oil Field

Vigsnes, Maria; Abrahamsen, Petter

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/02/15

År: 2015