Teknologistøtte til egenmestring for revmatikere

Publikasjonsdetaljer

Foredragsholder er assisterende forskningssjef hos Norsk Regnesentral. Han leder satsingen for smarte informasjonssystemer der også området for e-helse er plassert under. I foredraget vil han presentere erfaringer fra prosjektet MOSKUS der teknologi for egenmestring og egenrapportering for revmatikere ble utviklet.