Populærvitenskapelig foredrag

Metodevurdering for registrering av rømt oppdrettslaks: tellinger, andeler og årsprosent

Løland, Anders

Publikasjonsdetaljer

Arrangement: Presentasjon av rapport «Metodevurdering for registrering rømt oppdrettslaks» (Trondheim)

Dato: 4. oktober 2016