Rapport

Metodevurdering for registrering rømt oppdrettslaks

Løland, Anders; Omholt, Stig William; Lamberg, Anders; Kristensen, Torstein; Urke, Henning Andre; Olsen, Yngvar

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: NTNU, Institutt for biologi

Antall sider: 44

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-998249-3-4