Metodevurdering for registrering rømt oppdrettslaks

  • Anders Løland
  • Stig William Omholt
  • Anders Lamberg
  • Torstein Kristensen
  • Henning Andre Urke

Publikasjonsdetaljer

  • Utgivere: NTNU, Institutt for biologi
  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 978-82-998249-3-4