Faglig foredrag

Metodevurdering for registrering av rømt oppdrettslaks – tellinger, andeler og årsprosent

Løland, Anders

Publikasjonsdetaljer

Arrangement: Miljøseminar 2017 (Florø)

Dato: 8. februar 2017