Rapport   2016

Tvete, Ingunn Fride; Konigsberg, Lyle; Liversidge, Helen

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAMBA/12/16

Antall sider: 38