Rapport

Estimering av mangel på arbeidskraft: Modell og brukermanual

Günther, Clara-Cecilie; Løland, Anders

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/48/16

År: 2016