Rapport

Dyp venetrombose og lungeemboli pasienter og blødninger: styrkeberegninger

Tvete, Ingunn Fride; Falck, Pål

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/42/16

År: 2016