Dyp venetrombose og lungeemboli pasienter og blødninger: styrkeberegninger

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/42/16)
  • År: 2016
  • Utgave: SAMBA/42/16
  • Antall sider: 14