Er maskinlæring framtida i Skatteetaten?

Publikasjonsdetaljer

Skatteetaten bruker i dag prediktive metoder til blant annet utvelgelse til kontroll av merverdiavgiftsoppgaver og til å forbedre og effektivisere innkreving av skatter. Dette har vist seg å gi økt proveny og en mer effektiv utnyttelse av ressursene. Framover ønsker Skatteetaten å få utviklet nye modeller som vil forenkle rapporteringen for den delen av næringslivet som opererer innenfor lovverket, og samtidig gjør kampen mot svart økonomi mer effektiv. Derfor har etaten inngått partnerskap med Big Insight, som er et såkalt Senter for forskningsdrevet innovasjon. Big Insight består av forskningspartnere, private bedrifter og offentlige etater, og skal forske på innovative statistikk- og maskinlæringsmetoder for å løse viktige problemer. Hovedformålet med samarbeidet mellom Skatteetaten og Big Insight er å utvikle metodikk som gjør det mulig å ta i bruk stadig nye datakilder og økte datamengder for å målrette veiledning, kommunikasjon, forebygging og forenkling av kontrollarbeidet.