Rapport   2017

Olsen, Håvard Goodwin; Kolbjørnsen, Odd

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAND/03/2017

Antall sider: 22