From Volume to Value – a tool for decision support v 1.3. Documentation and user manual.

  • Håvard Goodwin Olsen
  • Odd Kolbjørnsen

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAND/03/2017)
  • År: 2017
  • Utgave: SAND/03/2017
  • Antall sider: 22