Rapport   2017

Olsen, Håvard Goodwin; Hermansen, Gudmund Horn

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAND/09/2017

Antall sider: 25