Rapport

June 2016 - July 2017 Validation of property value estimates. Houses

Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/25/2017

År: 2017