Rapport

June 2016 - July 2017 Validation of the property value estimates. Housing cooperative shares.

Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/26/2017

År: 2017