Rapport

Vendu (forskerpool) Boligkjøpsassistenten

Bai, Aleksander; Aursand, Peder; Tjøstheim, Ingvar

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat DART/10/2017

År: 2017