Rapport   2017

Røe, Per; Kolbjørnsen, Odd

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAND/14/2017

Antall sider: 11