Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

An evolutionary game for integrity attacks and defences for advanced metering infrastructure

Boudko, Svetlana; Abie, Habtamu

Publikasjonsdetaljer

Del av: ECSA '18 Proceedings of the 12th European Conference on Software Architecture: Companion Proceedings, Madrid, Spain — September 24 - 28, 2018 (Association for Computing Machinery (ACM), 2018)

Sider: 7

År: 2018

År: 2018

Lenker:
OMTALE: dl.acm.org/citation.cfm?id=3241463
DOI: doi.org/10.1145/3241403.3241463