For å forske med kunstig intelligens og maskinlæring må metodene tilpasses virkeligheten

Publikasjonsdetaljer