Doktorgradsavhandling

Context-Aware Adaptive Authentication for the IoT in eHealth

Habib, Kashif

Publikasjonsdetaljer

Veiledet av: Leister, Wolfgang; Snekkenes, Einar Arthur; Balasingham, Ilangko

Utgivere: NTNU

Serie: Doktoravhandlinger ved NTNU 2018.336

År: 2018

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-326-3460-6