Doktorgradsavhandling   2018

Habib, Kashif

Publikasjonsdetaljer

Veiledet av:

Leister, Wolfgang; Snekkenes, Einar Arthur; Balasingham, Ilangko

Utgiver:

NTNU

Utgave:

2018.336

Antall sider: 205

Internasjonale standardnumre:

Trykt: 978-82-326-3460-6