Vitenskapelig artikkel

How Agile Teams Regard and Practice Universal Design During Software Development

Bai, Aleksander; Mork, Heidi Camilla; Stray, Viktoria

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Studies in Health Technology and Informatics, vol. 256, p. 171–184, 2018

Utgivere: IOS Press

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0926-9630
Elektronisk: 1879-8365

Lenker:
ARKIV: http://hdl.handle.net/10852/71971
FULLTEKST: http://publications.nr.no/1549963400/Agile_Teams_UU_Bai_2018.pdf
DOI: doi.org/10.3233/978-1-61499-923-2-171