Rapport

An empirical goodness-of-fit test for multivariate distributions using Mahalanobis distances

Redelmeier, Annabelle Alice

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/38/18

År: 2018