Rapport

A goodness-of-fit test for the Gaussian copula

Redelmeier, Annabelle Alice

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/39/2018

År: 2018