Faglig foredrag

Maskinlæring og kunstig intelligens - en avmystifisering med fokus på muligheter og begrensninger

Teigland, André

Publikasjonsdetaljer

Arrangement: Energiberedskap 2019 (Drammen)

Dato: 23. mai 2019 –30. september 2023

Arrangør: NVE