Vitenskapelig artikkel

Serum Potassium Is Associated with Cognitive Decline in Patients with Lewy Body Dementia

Melvær, Giil Lasse; Solvang, Stein-Erik Hafstad; Giil, Malin Melvaer; Hellton, Kristoffer Herland; Skogseth, Ragnhild Eide; Vik-Mo, Audun Osland; Hortobágyi, Tibor; Aarsland, Dag; Nordrehaug, Jan Erik

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Alzheimer's Disease, vol. 68, p. 239–253, 2019

Utgivere: IOS Press

Utgave: 1

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1387-2877
Elektronisk: 1875-8908

Lenker:
DOI: doi.org/10.3233/JAD-181131