Vitenskapelig artikkel

Flood detection in Norway based on Sentinel-1 SAR imagery

Reksten, Jarle Hamar; Salberg, Arnt-Børre; Solberg, Rune

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, vol. XLII-3/W8, p. 349–355, 2019

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1682-1750
Elektronisk: 2194-9034

Lenker:
OMTALE: www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLII-3-W8/349/2019/
DOI: doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-3-W8-349-2019