Rapport

June 2018 – May 2019: Validation of property value estimates Houses

Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/22/19

År: 2019