Vitenskapelig artikkel

On limit theory for functionals of stationary increments Lévy driven moving averages

Basse-O'Connor, Andreas; Heinrich-Mertsching, Claudio; Podolskij, Mark

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Electronic Journal of Probability (EJP), vol. 24, p. 1–42, tirsdag 23. juli 2019

Utgivere: Institute of Mathematical Statistics

Utgave: 79

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1083-6489
Elektronisk: 1083-6489

Lenker:
OMTALE: projecteuclid.org/euclid.ejp/1567648850#info
DOI: doi.org/10.1214/19-EJP336