Sammenligning av medikamenter for behandling av Parkinson pasienter

  • Ingunn Fride Tvete
  • Bent Natvig
  • Jørund Inge Gåsemyr
  • Marianne Klemp
  • Caroline Ditlev Binde

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regensentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/01/19)
  • År: 2019
  • Utgave: SAMBA/01/19
  • Antall sider: 29