Vitenskapelig antologi/Konferanseserie   2020

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Springer

Antall sider: 277

Internasjonale standardnumre:

Trykt: 978-3-030-42051-2