Vitenskapelig artikkel

Order of operation for multi-stage post-processing of ensemble wind forecast trajectories

Schuhen, Nina

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Nonlinear processes in geophysics, vol. 27, p. 35–49, 2020

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1023-5809
Elektronisk: 1607-7946

Lenker:
DOI: doi.org/10.5194/npg-27-35-2020