Nordmenn og deling av persondata. Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2020 og to nasjonale undersøkelser i 2019

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: Report at the Norwegian Computing Center (1051)
  • År: 2020
  • Utgave: 1051
  • Antall sider: 167
  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 978-82-539-0561-7