Rapport

Wind component in Smart and FairPrice

Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir; Løland, Anders

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/08/20

År: 2020