Er det mulig å regne seg frem til hvem som vinner stortingsvalget?