Vitenskapelig artikkel

Cost-efficient service selection and execution and blockchain-enabled serverless network for internet of medical things

Lakhan, Abdullah; Dootio, Mazhar Ali; Sodhro, Ali Hassan; Pirbhulal, Sandeep; Grønli, Tor-Morten; Khokhar, Muhammad Saddam; Wang, Lei

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Mathematical Biosciences and Engineering, vol. 18, p. 7344–7362–18, 2021

Utgivere: American Institute of Mathematical Sciences (AIMS) Press

Utgave: 6

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1547-1063
Elektronisk: 1551-0018

Lenker:
DOI: doi.org/10.3934/mbe.2021363