Vitenskapelig artikkel

Simulation of Fluvial Patterns With GANs Trained on a Data Set of Satellite Imagery

Nesvold, Erik; Mukerji, Tapan

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Water Resources Research, vol. 57, p. 0, 2021

Utgivere: American Geophysical Union (AGU)

Utgave: 5

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0043-1397
Elektronisk: 1944-7973

Lenker:
DOI: doi.org/10.1029/2019WR025787