Simulation of Fluvial Patterns With GANs Trained on a Data Set of Satellite Imagery

  • Erik Nesvold
  • Tapan Mukerji

Publikasjonsdetaljer

  • Journal: Water Resources Research, vol. 57, p. 0, 2021
  • Utgiver: American Geophysical Union (AGU)
  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 0043-1397
    • Elektronisk: 1944-7973
  • Lenke: