Vitenskapelig artikkel

Quantifying data volatility for IoT forensics with examples from Contiki OS

Sandvik, Jens-Petter ; Franke, Katrin; Abie, Habtamu; Årnes, Andrè

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Forensic Science International: Digital Investigation, vol. 40, 2022

Utgivere: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 2666-2825
Elektronisk: 2666-2817

Lenker:
DOI: doi.org/10.1016/j.fsidi.2022.301343