Estimating thin ice thickness around Svalbard using MODIS satellite imagery

Publikasjonsdetaljer

  • Journal: Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography, vol. 104, p. 127–149–22, 2022
  • Utgiver: Taylor & Francis
  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 0435-3676
    • Elektronisk: 1468-0459
  • Lenke: