DeepOtolith v1.0: An Open-Source AI Platform for Automating Fish Age Reading from Otolith or Scale Images

  • Dimitris V. Politikos
  • Nikolaos Sykiniotis
  • Georgios Petasis
  • Pavlos Dedousis
  • Alba Ordonez

Publikasjonsdetaljer