Vitenskapelig artikkel

Towards a Novel Framework for Reinforcing Cybersecurity using Digital Twins in IoT-based Healthcare Applications

Pirbhulal, Sandeep; Abie, Habtamu; Shukla, Ankur

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: IEEE Vehicular Technology Conference (VTC), p. 5, 2022

Utgivere: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1090-3038
Elektronisk: 2577-2465

Lenker:
ARKIV: hdl.handle.net/11250/3021351
DOI: doi.org/10.1109/VTC2022-Spring54318.2022.9860581