Vitenskapelig artikkel

Predicting density-dependent somatic growth in Norwegian spring-spawning herring

Stenevik, Erling Kåre; Hølleland, Sondre Nedreås; Enberg, Katja; Høines, Åge Sigurd; Slotte, Aril; Salthaug, Are; Vatnehol, Sindre; Aanes, Sondre

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: ICES Journal of Marine Science, vol. 79, p. 1340–1352, lørdag 9. april 2022

Utgivere: Oxford University Press

Utgave: 4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1054-3139
Elektronisk: 1095-9289

Lenker:
ARKIV: hdl.handle.net/11250/3027057
DOI: doi.org/10.1093/icesjms/fsac057