The Future of eXtended Reality in Primary and Secondary Education

Publikasjonsdetaljer

  • Journal: Studies in Health Technology and Informatics, vol. 297, p. 549–556–7, 2022
  • Utgiver: IOS Press
  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 0926-9630
    • Elektronisk: 1879-8365
  • Lenke: