Subselection of seasonal ensemble precipitation predictions for East Africa

Publikasjonsdetaljer

  • Journal: Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, vol. 149, p. 2634–2653–19, 2023
  • Utgiver: John Wiley & Sons
  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 0035-9009
    • Elektronisk: 1477-870X
  • Lenke: