Et forslag til strømstøtte basert på timespriser

Publikasjonsdetaljer

  • Journal: Dagens næringsliv, 2023
  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 0803-9372

Jeg foreslår at strømstøtten blir timebasert, med en støtte på 90 prosent av spotpris over cirka 87 øre. Den hindrer både gratisstrøm, negative priser og ekstrempriser og gir samme kostnad for staten.