Fra BigInsight til Alan Turing-instituttet: En forklaring av forklaringer

Lars Henry Berge Olsen er til vanlig PhD-student ved BigInsight og Universitetet i Oslo, og akkurat nå er han ved Alan Turing-instituttet i London. Vi snakker om hva Alan Turing-instituttet er og om Lars' egen forskning på forklarbar kunstig intelligens, som kan ligne litt på en diskusjon om hvordan en bør dele taxi-regninga.
Med Anders Løland i studio, produsent er Elin Ruhlin Gjuvsland.
En podkastserie av Norsk Regnesentral.