Sammendrag/abstract

CHANGES IN PRESCRIPTIONS DISPENSED ON PROTON PUMP INHIBITORS (PPIS) FOLLOWING NEW RESTRICTIONS FOR REIMBURSEMENT - A NATIONWIDE NORWEGIAN PRESCRIPTION DATABASE STUDY

Jonasson, C; Tvete, Ingunn Fride; Jørgensen, Eivind; Hatlebakk, JG

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Value in Health, vol. 12, p. A58–A58–1, 2009

Utgivere: Blackwell Publishing

Utgave: 3

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1098-3015
Elektronisk: 1524-4733